O PROJEKCIE

Środa 11 października 2017
 

 

W placówce realizowano projekt pt. Utworzenie Punktu Przedszkolnego Maluszkowo na terenie gminy Jasło

Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś
Okres realizacji: 01.07.2017-31.08.2018

Celem główny projektu było: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gm. Jasło, Dębowiec i Skołyszyn poprzez utworzenie Przedszkola Maluszkowo dla 20 dzieci (9Dz, 11Ch) w okresie od 01.09.2017 do 31.08.2018r.

Zrealizowane zadania:

  • Adaptacja pomieszczeń punktu przedszkolnego
  • Funkcjonowanie Przedszkola Maluszkowo
  • Organizacja zajęć logopedycznych
  • Organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej i rytmiki.

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte:

  • Liczba dzieci, które dzięki otrzymaniu ofertę uczestnictwa w projekcie zwiększyły swoje szanse edukacyjne na dalszym etapie nauki – 20 szt.

Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielony placówce:
Rodzaj wsparcia: Działalność Przedszkola Maluszkowo w Osobnicy
Data udzielania wsparcia: 01.09.2017-31.08.2018
Godziny udzielania wsparcia: 7.00-16.30
Adres realizacji wsparcia: Osobnica 1048

 
 Powrót do poprzedniej strony