NABÓR DO PRZEDSZKOLA

Wtorek 8 października 2019
 

Nabór do placówki odbywa się w sposób ciągły przez cały rok. W przypadku braku wolnych miejsc tworzona jest lista rezerwowa. 

Osoby, które są zainteresowane zapisem dziecka do Przedszkola Maluszkowo w Osobnicy proszone są o pobranie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola i przesłanie elektronicznie, bądź dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do placówki. 

Przesłanie karty zgłoszeniowej ma jedynie charakter informacyjny i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań

Ostatecznym warunkiem umieszczenia dziecka na liście danej placówki jest podpisanie umowy i dokonanie opłaty wpisowej.

Oferta programowa przedszkola uwzględnia rozwój osobowości każdego małego człowieka – intelektualny, społeczny, fizyczny oraz twórczy. Celem placówek Maluszkowo jest wychowanie dzieci śmiałych, kreatywnych, otwartych na świat i innych ludzi, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu. Priorytetem jest przygotowanie dzieci do kolejnych etapów edukacji, nie zapominając o tym, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę.

W ramch opłaty stałej oferujemy zajęcia dodatkowe, m.in: język angielski, zajęcia taneczne, zajęcia z katechezy i  logorytmikę.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
KARTA INFORMACYJNA
 Pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA
 
 Powrót do poprzedniej strony