DOKUMENTY PLACÓWKI

Czwartek 10 sierpnia 2017
 

Przedszkole "Maluszkowo" w Osobnicy 31.08.2017 roku otrzymało oficjalny wis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Jasło. Przedszkole "Maluszkowo" w Osobnicy utworzono w ramach projektu pt. „Utworzenie Punktu Przedszkolnego Maluszkowo na terenie gminy Jasło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Nadzór nad Przedszkolem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Urząd Gminy Jasło.

Nadzór sanitarno – epidemiologiczny sprawuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jaśle.

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
INFORMACJA RODO
 Pobierz
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 Pobierz
STATUT PRZEDSZKOLA MALUSZKOWO
 
 Powrót do poprzedniej strony