Cennik usług - Przedszkolne Maluszkowo

Środa 9 sierpnia 2017
 

Czesne wraz z wyżywieniem

170 PLN* - stała miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 7.00 do 16.30.

* Kwota obowiązuje od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. i uwzględnia dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 Rozwój opieki przedszkolnej w regionie.

 
 Powrót do poprzedniej strony